lubbers-11

gend-002

Eendrachtskade-Groningen-OrangeRock

coop-orangerock

jagershof--1

OrangeVast

OrangeVast is een vastgoedonderneming van Orangerock.

Vastgoed (ontwikkeling en herontwikkeling)

In vastgoedland kennen we de initiatieffase (context&brainstorm), ontwikkelingsfase (concept), realisatiefase (project) en de exploitatiefase (asset). Voor haar bestaande portefeuille (assets) worden alle fases voorafgaand aan de “nieuwe” exploitatiefase in eigen beheer uitgevoerd.

Voor nieuwe proposities richt OrangeVast zich op de ontwikkeling (concept) of begin van de realisatiefase (project) tot en met de exploitatiefase. Hierbij wordt regelmatig een samenwerkingsvorm aangegaan met de ontwikkelaar van de conceptfase.

Vastgoed (exploitatie / eindbelegger)

Naast de vastgoedontwikkeling (zie boven) treedt OrangeVast ook op als zogenaamde eindbelegger. De huidige portefeuille bestaat voornamelijk uit woningen, winkels, bedrijfspanden en zorgcomplexen.

Focus

Gezien onze vestigingslaats in Emmen, richten wij ons met name op Noord-Oost Nederland (Groningen-Zwolle-Enschede). Daarnaast is OrangeVast ook in West Nederland actief in de ontwikkeling en exploitatie van vastgoed.

Beheer huurwoningen

Voor de exploitatie van huurwoningen heeft OrangeVast een samenwerking met Noordervastgoed (www.noordervastgoed.nl). Ook voor vragen kan een huurder terecht bij beheerder Noordervastgoed en wordt daarmee zoveel mogelijk op zijn of haar wenken bediend.

orangerock111

014-1

IMG_4291

lagebothof

leemveld-orangerock

lubbers-11

gend-002

Eendrachtskade-Groningen-OrangeRock

coop-orangerock

jagershof--1